VÄTTERN 20100522

DAGEN BÖRJADE SEGT MED ETT BOMHUGG PÅ RIGGEN VID UTRIGGNINGEN
AV YTSPÖNA.
SEDAN VAR DET LUNGT I NÅGON TIMME TILLS EN GODKÄND RÖDING
KOM UPP I BÅTEN FÖR ATT SENARE BLI MIDDAGSMAT NÅGON DAG.
NÄSTA SOM HÄNDE VAR ETT DUBBELHUGG PÅ 2 GODKÄNDA ÖRINGAR
VARAV DEN ENA FICK SIMMA TILLBAKA DÅ DEN VAR GANSKA MÖRK I FÄRGEN.
NU BÖRJADE DET ROLIGA MED ETT ORDENTLIGT RIGGHUGG SOM RESULTERADE
I EN LAX PÅ 4 KG (BILDEN NEDAN)STRAX DÄREFTER KOM NÄSTA RIGGHUGG OCH UPP KOM YTTERLIGARE
EN LAX PÅ 4.5 KG (BILDEN NEDAN).DAGEN VISSADE SIG BLI ÄNNU BÄTTRE NÄR EN TREDJE LAX TOG EN
LÄTT BLYAD STRIKE PRO PÅ YTAN.                         TREDJE LAXEN 70 CM & 4 KG

RIKTIGT ROLIGT ATT VÄTTERN KAN LEVERERA LAX IGEN TROTS ATT
SJÖN VAR SPEGELBLANK.
VATTENTEMPEN LÅG MELLAN 4-10 GRADER.

RSS 2.0